Kiểm tra an toàn công trình đầu năm Khu nhà ở giai đoạn 1, Long Trường, TP.Thủ Đức

Ngày 26/2/2021. Kiểm tra an toàn công trình đầu năm Khu nhà ở giai đoạn 1, Long Trường, TP.Thủ Đức

+ Hạng mục hạ tầng đô thị : 

Tin khác