Buổi sát hạch hoàn thành khoá học cho học viên tại nhà máy NSG khu công nghiệp Mỹ Xuân - BRVT

Công ty ATLĐ PFL đã tiến hành tổ chức buổi sát hạch hoàn thành khoá học cho học viên tại nhà máy NSG khu công nghiệp Mỹ Xuân - Bà Rịa Vũng tàu

Sau thời gian đào tạo nghề vận hành thiết bị nâng - Gondola.

Hôm nay ngày 10/03, Công ty ATLĐ PFL đã tiến hành tổ chức buổi sát hạch hoàn thành khoá học cho học viên tại nhà máy NSG khu công nghiệp Mỹ Xuân - Bà Rịa Vũng tàu:

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi sát hạch của học viên:

Tin khác