KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TRÌNH VILLAGE CENTER – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN X

KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TRÌNH VILLAGE CENTER – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH. 

Ngày 26/10/2020, Công ty TNHH ATLĐ PFL tiến hành giảng dạy khoá học về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong công trình xây dựng cho toàn thể công nhân tại công trình Village. Nội dung huấn luyện: - Hệ thống các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động. - Huấn luyện lý thuyết chuyên ngành. - Huấn luyện thực hành. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi huấn luyện:

Tin khác