toto togel 4dsitus toto togelsitus togelslot deposit pulsaslot gacor 4ddata keluaran hk

KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG – CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ ( NHÓM 5 )

Để hạn chế tai nạn và đảm bảo sức khỏe tốt cho người lao động, đảm bảo tiến độ thi công tại các công trình xây dựng ,doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,… thì bộ phận y tế chăm sóc sức khỏe cho người lao động đóng vai trò cực kì quan trọng. Vì vậy,  Công Ty TNHH An Toàn Lao Động PFL triển khai công tác tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người làm công tác y tế ( NHÓM 5 ) 

  • Đối tượng: những người lao động làm công tác y tế tại các cơ sở sản xuất, công trình xây dựng,…
  • Khóa học đã diễn ra vào 21/11/2022 - 22/11/2022

 *  Nội dung: 

- Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.

  • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh,

  • Yếu tố nguy hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại.

  • Lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc, các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống

Sau đây là một vài hình ảnh về công tác huấn luyện nhóm 5

       

Tin khác