toto togel 4dsitus toto togelsitus togelslot deposit pulsaslot gacor 4ddata keluaran hk

KHÓA HUẤN LUYỆN AT-VS-LĐ DÀNH CHO CÁN BỘ, BAN QUẢN LÝ  ( NHÓM 1 & 2)

KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG DÀNH CHO CÁN BỘ, BAN QUẢN LÝ 
( NHÓM 1 & 2). TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS.

- Ngày 11/07/2020: CÔNG TY TNHH ATLĐ PFL  hân hạnh tham gia huấn luyện khóa học về công tác an toàn, vệ sinh lao động dành cho cán bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS.

Nội dung huấn luyện: 
- Hệ thống các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động.
- Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động, nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.
- Huấn luyện lý thuyết chuyên ngành.
- Huấn luyện thực hành.
  Cảm ơn BGĐ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS đã cùng đồng hành với Công ty TNHH ATLĐ PFL trong việc nâng cao nhận thức công tác ATLĐ VSLĐ .
Sau đây là một số hình ảnh trong buổi huấn luyện: 

Tin khác