toto togel 4dsitus toto togelsitus togelslot deposit pulsaslot gacor 4ddata keluaran hk

 KHÓA HUẤN LUYỆN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

KHÓA HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1 DÀNH CHO CẤP CÁN BỘ QUẢN LÝ 

ĐẦU THÁNG 06/2020 CÔNG TY TNHH ATLĐ PFL KHAI GIẢNG  KHÓA HUẤN LUYỆN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BAO GỒM:
1. Huấn luyện ATLĐ-VSLĐ nhóm 1: dành cho cán bộ quản lý: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và phòng ban, chi nhánh trực thuộc, phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương. Cấp phó của người đứng đầu theo quy định được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
2. Huấn luyện ATLĐ-vslđ nhóm 2: Dành cho cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách như; Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động nên làm việc.
NỘI DUNG HUẤN LUYỆN:
- Hệ thống các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động.
- Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động, nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.
- Huấn luyện lý thuyết chuyên ngành.
- Huấn luyện thực hành.
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
Văn phòng công ty PFL 
Địa chỉ: 18/11 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin khác