PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM

- Tên dự án : PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM

– Địa chỉ : Khu CN Đồng An – Bình Dương

– Quy mô : 10 000 m2.

- Thời gian dự kến: quý 4/2020

- Hợp đồng công nhân: 4 nhân viên

Tin khác