DỰ ÁN NHÀ MÁY SCON

Tên dự án  Nhà Máy SCON
Khách hàng: Công ty TNHH SCON

Địa điểm: KCN VSIP IIA, Tỉnh Bình Dương
Quy mô dự án: 8337.4 m2

Tin khác