THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG

4. THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG:

           Thực tiễn nhu cầu lao động của thị trường cho thấy cơ hội việc làm của các học viên đã qua đào tạo nghề Vận hành máy xây dựng ( máy xúc, ủi, lu…) là rất lớn và đa dạng.

               • Công ty TNHH An Toàn Lao Động PFL được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận có đủ điều kiện đăng ký tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ đào tạo thường xuyên.

• Theo đó Công ty TNHH An Toàn Lao Động PFL tổ chức liên tục khóa đào tạo nghề Vận hành máy xây dựng với nội dung cụ thể như sau:

 

       Trình độ đào tao: Đào tạo thường xuyên

        Đối tượng tuyển sinh: Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, trình độ văn hóa tối thiểu 9/12 , có sức khỏe tốt;

        Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: chứng chỉ đào tạo

Tin khác